190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 23/03/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2020

Bedrag 2020: 73 EUR per tewerkgestelde werknemer en per werknemer in SWT op 30 september 2019.

Geïnd door: de bijdrage wordt door het Sociaal fonds geïnd in de loop van de maand april (storting uiterlijk op 31 mei aan het Sociaal fonds).

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 12 februari 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter bepaling voor 2020 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (nr. 157724/CO/311).

Om de integrale tekst te lezen, klikt u op het registratienummer.

Syndicale vorming: zie hoofdstuk 24.

Syndicale premie (en historiek van bijdrage): zie hoofdstuk 25.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/02/2020
Registratienr
157724
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
26/02/2020
Registratiedatum
19/03/2020
Onderwerp
vastlegging, voor 2020, van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/07/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
16/07/2020
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2023 31/12/2023 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2022 31/12/2022 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2021 31/12/2021 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2020 31/12/2020 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2019 31/12/2019 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming