18 Werkkledij

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 28/11/2017
Geldig vanaf: 01/07/2017
Geldig tot: 31/07/2023

Ondernemingen die dit wensen kunnen de werkkledij laten onderhouden door de werknemers mits akkoord binnen de onderneming, voor zover uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving.

Het dragen van werkkledij is verplicht tenzij de risicoanalyse uitwijst dat dit niet nuttig is, t.t.z. wanneer deze heeft uitgewezen dat de activiteiten niet bevuilend zijn.

1. Algemene regel

De werkgever stelt de werkkledij gratis ter beschikking en zorgt ervoor dat deze wordt onderhouden en gereinigd. Deze verplichting persoonlijk komt aan de werkgever toe en het is verboden voor de werkgever een premie of een vergoeding te geven aan zijn werknemers om hen te belasten met dit onderhoud.

Op dit verbod bestaat er een uitzondering. Het is immers mogelijk dat een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten waarin wordt vermeld dat de werknemer recht heeft op een premie of vergoeding om zelf te zorgen voor de aanschaf, de reiniging, de herstelling, het onderhoud en de hernieuwing van zijn werkkledij. Het is slechts mogelijk een dergelijke CAO af te sluiten op voorwaarde dat uit de resultaten van de risicoanalyse is gebleken dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en diens onmiddellijke omgeving.

2. PC 311

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het onderhoud van werkkledij (nr. 142004/CO/311).

2.1. Definitie

Wordt verstaan onder werkkledij hetzij een overall, hetzij een pak bestaand uit een broek en een jas of windpak, hetzij een kiel of stofjas, bestemd om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten en die niet beschouwd wordt als beschermingskledij.

2.2. Onderhoud

Ondernemingen die dit wensen kunnen de werkkledij laten onderhouden door de werknemers mits akkoord binnen de onderneming, voor zover uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142004
Geldig van
01/07/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
onderhoud van werkkledij
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
22/05/2018
Keywords
KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)

Historiek
01/08/2023 31/12/2050 18 Werkkledij
01/07/2017 31/07/2023 18 Werkkledij