157724 (PC 311.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
12/02/2020
Registratienr
157724
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
26/02/2020
Registratiedatum
19/03/2020
Onderwerp
vastlegging, voor 2020, van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/07/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
16/07/2020
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Betrokken sectoren & hoofdstukken

311.00.00-00.00 (190202)
311.00.00-00.00 (25)