153816 (PC 311.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
10/07/2019
Registratienr
153816
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
11/07/2019
Registratiedatum
16/09/2019
Onderwerp
sectoraal akkoord 2019-2020
BS Bericht van neerlegging
26/09/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/03/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
14/04/2020
Keywords
LONEN, EENMALIGE PREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING PARITAIR COMITÉ, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE

Betrokken sectoren & hoofdstukken

311.00.00-00.00 (01)