15 Opzeggingstermijn: arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 15/12/2014
Geldig vanaf: 01/01/2014

Opzeggingstermijnen arbeiders voor de anciënniteit op 31/12/2013 (kliksysteem).

1. Algemeen

De berekening van een opzeggingstermijn of van een opzeggingsvergoeding voor een ontslag na 1 januari 2014 en voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014, gebeurt in 2 onderscheiden stappen. De resultaten van de 2 stappen worden vervolgens opgeteld. Dit is de toepassing van het « klik » systeem dat er voor zorgt dat de opzeggingstermijnen verworven voor 1 januari 2014 gewaarborgd blijven.

De 1ste stap betreft de dienstanciënniteit verworven op 31 december 2013.

Voor de op 31 december 2013 zogenaamde arbeiders zijn, afhankelijk van de sector, de wettelijke opzeggingstermijnen, de sectorale opzeggingstermijnen of de CAO nr. 75 van toepassing. Er moet voor de bepaling van de termijnen ook rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor of na 1 januari 2012.

De 2de stap betreft de dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (wettelijke termijnen, niet sectorale).

2. Opzegtermijn arbeiders geldig op 31/12/2013

K.B. 20/02/2013; B.S. 06/03/2013 (geldigheid: vanaf 06/03/2013)

C.A.O 11/12/2013 - n° 119823 .

Ook van toepassing voor de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering vóór 1 januari 2012 is aangevangen

Anciënniteit

Opzeggingstermijn te eerbiedigen door de werkgever

Opzeggingstermijn te eerbiedigen door de werknemer

minder dan 6 maanden (1)

7 dagen (1) / 28 dagen (2)

3 dagen (2)

6 maanden tot minder dan 5 jaar (3)

40 dagen (2)

14 dagen (2)

5 jaar tot minder dan 10 jaar (3)

48 dagen (2)

14 dagen (2)

10 jaar tot minder dan 15 jaar (3)

64 dagen (2)

14 dagen (2)

15 jaar tot minder dan 20 jaar (3)

84 dagen (2)

14 dagen (2)

20 jaar en meer (3)

129 dagen (2)

28 dagen (2)

 


(1) Deze verkorte opzeggingstermijnen kunnen alleen worden toegepast op voorwaarde dat zij uitdrukkelijk vastgesteld werden hetzij in de individuele arbeidsovereenkomst, hetzij in het arbeidsreglement.  In de individuele arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement kan men eveneens bepalen dat de opzeggingstermijn ingaat de dag volgend op de dag van de betekening.  Indien deze bepaling niet uitdrukkelijk is ingeschreven, is de algemene regel van toepassing en gaat de opzeggingstermijn in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend.

(2) Kalenderdagen, d.i. met inbegrip van zon- en feestdagen.

(3) De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/12/2013
Registratienr
119823
Geldig van
11/12/2013
Geldig tot
31/12/2013
Neerleggingsdatum
20/12/2013
Registratiedatum
05/03/2014
Onderwerp
opzegtermijnen
BS Bericht van neerlegging
20/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2014 31/12/2999 15 Opzeggingstermijn: arbeiders
11/12/2013 31/12/2013 15 Opzeggingstermijnen arbeider
06/03/2013 10/12/2013 15 Opzeggingstermijnen arbeider
01/06/1983 31/12/2012 15 Opzeggingstermijnen arbeider