140984 (PC 311.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
03/07/2017
Registratienr
140984
Geldig van
01/07/2017
Geldig tot
30/06/2019
Neerleggingsdatum
06/07/2017
Registratiedatum
10/08/2017
Onderwerp
sectoraal akkoord 2017-2018
BS Bericht van neerlegging
23/08/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/03/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
30/03/2018
Keywords
LONEN, ECOCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, WERKING PARITAIR COMITÉ, SOCIALE VREDE

Betrokken sectoren & hoofdstukken

311.00.00-00.00 (01)