130046 (PC 311.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130046
Geldig van
01/09/2015
Geldig tot
30/06/2019
Neerleggingsdatum
05/10/2015
Registratiedatum
12/11/2015
Onderwerp
statuut van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/11/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
16/12/2016
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Betrokken sectoren & hoofdstukken

311.00.00-00.00 (23)