121362 (PC 311.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
11/12/2013
Registratienr
121362
Geldig van
01/12/2013
Geldig tot
30/06/2015
Neerleggingsdatum
20/12/2013
Registratiedatum
23/05/2014
Onderwerp
sectoraal akkoord 2013-2014
BS Bericht van neerlegging
12/06/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, ECOCHEQUES, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, WERKING PARITAIR COMITÉ, SOCIALE VREDE

Betrokken sectoren & hoofdstukken

311.00.00-00.00 (01)