119825 (PC 311.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
11/12/2013
Registratienr
119825
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
31/12/2014
Neerleggingsdatum
20/12/2013
Registratiedatum
05/03/2014
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen en tussenkomsten vanhet Sociaal fonds
BS Bericht van neerlegging
20/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/09/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
28/11/2014
Keywords
EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Betrokken sectoren & hoofdstukken

311.00.00-00.00 (2005)
311.00.00-00.00 (190201)