1002 Anciënniteitsverlof

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 08/09/2020
Geldig vanaf: 01/01/2002

Dagen anciënniteitsverlof: volgens de anciënniteit in de onderneming:

  • na 5 jaar: 2 dagen;
  • na 10 jaar: 3 dagen;
  • na 15 jaar: 4 dagen;
  • na 20 jaar: 5 dagen;
  • na 25 jaar: 6 dagen.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 5 november 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de afwezigheden (nr. 64576/CO/311).

Wij geven u hierna de toepasselijke bepalingen m.b.t. de anciënniteitsvakantie.

1. Dagen anciënniteitsverlof

Vanaf 1992 zullen de verlofdagen toegekend op grond van de anciënniteit in de onderneming zich als volgt voordoen:

Anciënniteit Aantal dagen
5 jaar 2 dagen
10 jaar 3 dagen
15 jaar 4 dagen
20 jaar 5 dagen
25 jaar 6 dagen

2. Modaliteiten

Deze verlofdagen worden niet gevoegd bij de bijzondere verlofdagen van de onderneming, die er volgens hun aantal worden in opgenomen.

Ze mogen niet tegelijkertijd genomen worden met de wettelijke jaarlijkse vakantie, noch tijdens een belangrijke werkperiode.

De beschikkingen van vorige alinea's vormen geen hinderpaal voor gunstiger modaliteiten die op het vlak van de ondernemingen, inhouden dat deze verlofdagen niet opgeslorpt worden, gevoegd worden bij het jaarlijks verlof en/of kunnen vallen in een periode waarin veel werk is.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/11/2002
Registratienr
64576
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
08/11/2002
Registratiedatum
02/12/2002
Onderwerp
afwezigheden
BS Bericht van neerlegging
13/12/2002
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/07/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
02/09/2003
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/01/2002 31/12/2999 1002 Anciënniteitsverlof
01/01/1992 31/12/2001 1002 Anciënniteitsvakantie