0704 Nachtarbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 18/03/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016

Nachtarbeid is mogelijk voor de e-commerce activiteiten.

1. Algemeen

Nachtarbeid is arbeid die wordt verricht tussen 20 uur en 6 uur en is in principe verboden.

Er zijn toch talrijke afwijkingen voorzien dor de wet of bij Koninklijk besluit.

2. PC 311

Een koninklijk besluit waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het Paritair Comité 201, 202, 311 en 312 ressorteren werd gesloten op 13 maart 2016 (BS 18 maart 2016).

Op 21 december 2015 werd al een akkoord gesloten over nachtarbeid voor e-commerce tussen de  werkgeversvertegenwoordigers et de bediendenvakbonden van de handel.

Bijgevolg werd op 14 januari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten in dit Paritair Comité.

In dit Paritair Comité werd op 14 januari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten (nr. 131110/CO/311).

De sectorale kader-CAO is een "draaiboek" dat een aantal basisprincipes bevat die op ondernemingsvlak op maat worden ingevuld via CAO of voor ondernemingen zonder syndicale delegatie via wijziging van het arbeidsreglement.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/01/2016
Registratienr
131110
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
15/01/2016
Registratiedatum
19/01/2016
Onderwerp
invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten
BS Bericht van neerlegging
12/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/07/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
21/09/2016
Keywords
PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN

Historiek
01/01/2016 0704 Nachtarbeid