01 Sectoraal akkoord voor 2021-2022

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 23/11/2021
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Sectoraal akkoord 2021-2022 gesloten op 23 november 2021: koopkracht, SWT, tijdskrediet, mobiliteit, syndicale afvaardiging.

In het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 november 2021 een sectorakkoord 2021-2022 gesloten (nr. 173468/CO/311). 

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
173468
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
17/06/2022
Onderwerp
Sectorakkoord 2021-2022
BS Bericht van neerlegging
27/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/02/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
30/03/2023
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUMLOON OF -INKOMEN (GGMMI CAO 43), REËLE LONEN, LOONSVERHOGINGEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN, RISICOGROEPEN, VEILIGHEID OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE AFVAARDIGING, SOCIALE VREDE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VOORDELEN M.B.T. KINDEREN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN / VERHUISVERGOEDING
Tekst aangepast op
18/06/2022

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 01 Sectoraal akkoord voor 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Sectoraal akkoord voor 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Sectoraal akkoord voor 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Sectoraal akkoord voor 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Sectoraal akkoord voor 2015-2016
01/12/2013 30/06/2015 01 Sectoraal akkoord 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Sectoraal akkoord 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Sectoraal akkoord 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Sectoraal akkoord 2007-2008
01/04/2003 31/03/2005 01 Sectoraal akkoord 2003-2004
01/01/2002 31/03/2003 01 Sectorale akkoord 2002-2003