01 Sectoraal akkoord voor 2019-2020

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 11/09/2020
Geldig vanaf: 01/07/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Sectorakkoord 2019-2020 gesloten op 10 juli 2019: koopkracht, eindeloopbaan, opleiding, paritaire initiatieven, syndicale werking, tijdsregistratie, minimale dagelijkse arbeidsduur.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 10 juli 2019 een sectorakkoord voor 2019-2020 gesloten (nr. 153816/CO/311).

Om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/07/2019
Registratienr
153816
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
11/07/2019
Registratiedatum
16/09/2019
Onderwerp
sectoraal akkoord 2019-2020
BS Bericht van neerlegging
26/09/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/03/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
14/04/2020
Keywords
LONEN, EENMALIGE PREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING PARITAIR COMITÉ, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 01 Sectoraal akkoord voor 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Sectoraal akkoord voor 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Sectoraal akkoord voor 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Sectoraal akkoord voor 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Sectoraal akkoord voor 2015-2016
01/12/2013 30/06/2015 01 Sectoraal akkoord 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Sectoraal akkoord 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Sectoraal akkoord 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Sectoraal akkoord 2007-2008
01/04/2003 31/03/2005 01 Sectoraal akkoord 2003-2004
01/01/2002 31/03/2003 01 Sectorale akkoord 2002-2003