01 Sectoraal akkoord 2009-2010

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 04/06/2009
Geldig vanaf: 01/04/2009
Geldig tot: 30/06/2011

In het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 27 mei 2009 een ontwerp van sectorakkoord gesloten. 

Dit ontwerp van sectorakkoord zal omgezet worden in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 april 2009 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2011, behalve de bepalingen inzake brugpensioen, die afgesloten worden tpt en met 31 december 2011.

Klik hier om het ontwerp van sectorakkoord te consulteren.


Historiek
01/07/2023 30/06/2025 01 Sectoraal akkoord voor 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Sectoraal akkoord voor 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Sectoraal akkoord voor 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Sectoraal akkoord voor 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Sectoraal akkoord voor 2015-2016
01/12/2013 30/06/2015 01 Sectoraal akkoord 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Sectoraal akkoord 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Sectoraal akkoord 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Sectoraal akkoord 2007-2008
01/04/2003 31/03/2005 01 Sectoraal akkoord 2003-2004
01/01/2002 31/03/2003 01 Sectorale akkoord 2002-2003