311 Recht op 8 vrije weekends per kalenderjaar vanaf 1 januari 2016

07/12/2015

In de winkels met meer dan 5 medewerkers heeft elke individuele werknemer het recht om aan zijn werkgever de vrijstelling van prestaties te vragen gedurende 8 weekends op een kalenderjaar.

Bij een onvolledig kalenderjaar (bv. jaar van indiensttreding) heeft de werknemer recht op een pro rata op basis van de periode van tewerkstelling in dat kalenderjaar.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 07 van de sectorale documentatie.