330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Wat is er nieuw?

Cijfergegevens

Teksten

Kies een paritair sub-comité:

  • 330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • 330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden
  • 330.01.30 Thuisverpleging
  • 330.01.40 Revalidatiecentra
  • 330.01.50 Residuair van het federaal akkoord
  • 330.02 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  • 330.03 Inrichtingen voor tandprothesen
  • 330.04 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen