480202 4802 Opleiding (voor risicogroepen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 08/08/2007
Geldig vanaf: 01/01/2007
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 8 juni 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen. Zij werd neergelegd op de griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 8 juni 2007 en geregistreerd op 26 juni 2007 onder het nummer 83471/CO/309.

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 4 mei 2006 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de opleiding. Zij werd neergelegd op de griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nummer 80156/CO/309. Zij is op 1 januari 2006 in werking getreden.

Voor de bepalingen betreffende de vorming voor risicogroepen, zie de artikelen 1, 2, 3. (CAO 4 mei 2006 betreffende de opleiding)

Voor de teksten van de CAO's, zie gerelateerde CAO : nr. 83471, 80156.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
08/06/2007
Registratienr
83471
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
31/12/2008
Neerleggingsdatum
08/06/2007
Registratiedatum
26/06/2007
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
20/07/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/03/2009
Gepubliceerd in het B.St. van
27/04/2009
Keywords
RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Datum CAO
04/05/2006
Registratienr
80156
Geldig van
01/01/2006
Geldig tot
31/12/2008
Neerleggingsdatum
13/06/2006
Registratiedatum
23/06/2006
Onderwerp
opleidingsinitiatieven
BS Bericht van neerlegging
05/07/2006
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/12/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
08/01/2007
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2013 31/12/2999 480202 Opleiding (voor risicogroepen)
01/01/2007 31/12/2012 480202 4802 Opleiding (voor risicogroepen)