309 Anciënniteitsverlof

11/05/2016

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 24 februari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de loon en arbeidsvoorwaarden: ancienniteitsverlof/loopbaanverlof. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 april 2016 onder het nummer 132776/CO/309. 

  • Op 1 januari 2016 wordt de volgende regeling voor anciënniteitsverlof van kracht : er wordt 1 verlofdag per 5 jaar anciënniteit toegekend.
  • De anciënniteit wordt berekend op 1 januari van het vakantiejaar.
  • Gunstiger regelingen inzake anciënniteitsverlof die eventueel in bepaalde ondernemingen kunnen bestaan, blijven uiteraard behouden.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1001 van de sectorale documentatie.