2801 Tijdskrediet met motief

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 12/10/2017
Geldig vanaf: 01/04/2017

Deze sector heeft een CAO gesloten betreffende tijdskrediet met motief voor een maximumduur van 36/51 maanden.

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

  • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
  • palliatieve zorgen verlenen;
  • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
  • een erkende opleiding volgen.

Pas op :

  • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 51maanden;
  • voor het motief 4 (opleiding) is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 36 maanden;
  • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

NB : Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 51 maanden te overschrijden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
16/06/2017
Registratienr
140842
Geldig van
01/04/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
05/07/2017
Registratiedatum
04/08/2017
Onderwerp
tijdskrediet met motief
BS Bericht van neerlegging
23/08/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/12/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
10/01/2018
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN

Historiek
01/04/2017 31/12/2050 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2014 31/03/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2011 30/06/2013 2801 Tijdskrediet
01/01/2009 30/06/2011 2801 28 Tijdskrediet (beroepsloopbaanonderbreking)
04/05/2006 31/12/2008 2801 28 Tijdskrediet (beroepsloopbaanonderbreking)
01/01/2002 03/05/2006 2801 28 Tijdskrediet
Terug