2201 Historiek SWT 58 jaar - kliksysteem

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 06/08/2014
Geldig vanaf: 01/07/2014
Geldig tot: 31/12/2014

De toegang tot dit type SWT (58 jaar - lange loopbaan) is niet meer mogelijk sinds 2015, behalve als het kliksysteem wordt toegepast.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een lange loopbaan dat door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of een bedrijfs-cao moest worden voorzien, is sinds 1 januari 2015 afgeschaft.

De toegang tot dit type SWT is dus niet meer mogelijk, behalve als het  kliksysteem wordt toegepast:

  • op een gegeven ogenblik in 2012-2013-2014 vervulde de werknemer de leeftijdsvoorwaarde (58 jaar) en de loopbaanvoorwaarden van dat ogenblik;
  • er bestond een bedrijfs-cao of sectorale cao op dat ogenblik;
  • hij heeft geen gebruik gemaakt van de  SWT-regeling (is blijven werken);
  • hij is ontslagen later.

De werknemer kan het SWT genieten als voornoemde voorwaarden vervuld zijn.

In deze sector bestaat een collectieve arbeidsovereenkomst die een SWT vanaf 58 jaar voorziet.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/12/2013
Registratienr
119517
Geldig van
01/07/2014
Geldig tot
31/12/2014
Neerleggingsdatum
20/12/2013
Registratiedatum
18/02/2014
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
10/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/07/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
17/11/2014
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), BRUGPENSIOEN

Historiek
01/07/2014 31/12/2014 2201 Historiek SWT 58 jaar - kliksysteem
01/12/2011 30/06/2014 2201 2101 Conventioneel brugpensioen
01/12/2008 30/11/2011 2201 2101 Conventioneel brugpensioen
01/12/2005 30/11/2008 2201 2101 Conventioneel brugpensioen
26/10/2000 25/10/2003 2201 2101 Conventioneel brugpensioen
25/10/1997 25/10/2000 2201 2101 Conventioneel brugpensioen