02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 06/11/2020
Geldig vanaf: 01/01/2001

RSZ-kengetal: 630

In het Belgisch Staatsblad van 19 maart 1971 verscheen het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting en tot vaststelling van de bevoegdheid van het paritair comité voor de wisselagenten. De benaming van dit paritair comité werd gewijzigd door een koninklijk besluit van 2 december 1993.

1. Bevoegdheid

Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de beursvennootschappen" dat bevoegd is voor de werk­nemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de beursvennootschappen.

2. Praktische schikkingen

Het inschrijvingsnummer bij de RSZ van de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor de beursvennootschappen wordt voorafgegaan door de algemene categorie 630.

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het paritair comité voor de beursvennootschappen  bevoegd is voor uw onderneming. Werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw die onder dit paritair comité gerangschikt worden en menen dat dit paritair comité niet of niet meer bevoegd is voor hun onderneming, dienen contact te nemen met onze diensten.


Historiek
01/01/2001 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het paritair comité
19/03/1971 31/12/2000 02 Bevoegheid van het paritair comité
Terug