309 Toekenning van jaarlijkse ecocheques in juni 2019

10/05/2019

Bedrag

200,00 EUR voor voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode

Mogelijkheid omzetting

ja, uiterlijk tegen 30 april van het betrokken jaar

Betalingsdatum

jaarlijks in de loop van de maand juni

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.