309 Extra ecocheques in juni 2020

20/05/2020

In 2019, in de loop van de maand december, wordt aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode ecocheques overhandigd met een waarde van 50,00 EUR.

In 2020, in de loop van de maand juni, wordt aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode ecocheques overhandigd met een waarde van 50,00 EUR.

Deze niet-geïndexeerde ecocheques worden toegekend bovenop de ecocheques die zijn toegekend ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de koopkracht van 24 juni 2015 (registratienr. 128593/co/309).