Eindejaarspremie 2021 en COVID-subsidie: Betaling

23/02/2022

Wat betreft de overheidssubsidie voor de eindejaarspremie voor periodes van tijdelijke werkloosheid – Corona konden subsidieaanvragen worden ingediend tot en met 13 februari 2022.
Zoals verwacht volstaat de overheidsenveloppe niet om de totale kost van deze gelijkstelling te dekken.

Op vandaag blijkt uit voorlopige berekeningen dat elke werkgever evenwel minstens 93% van zijn aangevraagd bedrag zal toegekend krijgen. Het aangevraagde bedrag is het totaalbedrag opgenomen op de bevestigingsbrief ter beschikking op portaal.fondshoreca.be. (deze brief werd eveneens verzonden per post) Dit bedrag zal nog worden verhoogd met de patronale lasten. Van dit bedrag, verhoogd met patronale lasten zal 93% toegekend worden als subsidie.

Begin maart 2022, nadat alle subsidieaanvragen definitief verwerkt zijn zal het Fonds de definitieve berekeningen maken en beginnen met de effectieve verdeling van de subsidie. Werkgevers met een openstaand saldo zullen automatisch een nieuwe afrekening ontvangen met het toegekende bedrag in mindering. Voor werkgevers met een positief saldo zal het Fonds omstreeks midden maart overgaan tot de jaarafsluiting waardoor het bedrag van de subsidie naar de werkgevers kan worden gestort.