Eindejaarspremie 2021 en COVID-subsidie

05/01/2022

De overheid besliste om een bedrag van 66 miljoen euro ter beschikking te stellen ter gedeeltelijke financiering van de eindejaarspremies 2021 voor de werkgevers in de Horeca-sector (Paritair Comité 302).

Er zal  een tussenkomst zijn in de kost van de eindejaarspremie voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens Corona. Het is momenteel niet duidelijk of het bedrag voorzien in de wet zal volstaan om de volledige kost van de eindejaarspremies voor de periodes van tijdelijke werkloosheid Corona te dekken.

De modaliteiten ter uitvoering van deze wet moeten nog worden vastgelegd door de sociale partners.

In afwachting van de beslissing van het Paritair Comité dienen werkgevers uiterlijk 10 januari aangifte te doen van het brutobedrag van de eindejaarspremies. Dit bedrag omvat de volledige premie, dit wil zeggen alle effectief gepresteerde en alle gelijkgestelde periodes, met inbegrip van de tijdelijke werkloosheid wegens Corona.

Bron: Programmawet van 27 december 2021, B.S., 31/12/2021 (art.56 tot 63).