4002 Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de variabele werkroosters

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 16/05/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023

Vanaf 1 januari 2023 is de termijn die de werkgever moet respecteren voor de bekendmaking van de werkroosters gewijzigd in minimaal 3 werkdagen

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 is verschenen in het BS van 10 november 2022. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de arbeidsdeal.

Een maatregel is specifiek gericht op de deeltijdse werknemers met variabele werkroosters. Zij weten niet op voorhand op welke dagen en uren ze zullen moeten werken wat niet altijd bevorderlijk is om een bijkomende activiteit op te starten, zoals een andere job of een opleiding.

Daarom wordt beslist om de termijn op te trekken die de werkgever moet respecteren voor de bekendmaking van de werkroosters.

1. Algemene regels

Vanaf 20 november 2022 is de termijn voor de mededeling van het tijdschema verlengd van 5 tot 7 werkdagen. Deze periode van 7 dagen kan worden verkort door middel van een sectorale CAO, mits een minimum van 3 werkdagen in acht wordt genomen.

2. PC 302 

Er zijn specifieke maatregelen voor het Paritair Comité voor het hotelbedrijf  (CP 302): de sectorale CAO van 27 augustus 2001, die voorzag in een periode van 48 uur, kon van kracht blijven tot en met 31 december 2022. Indien op 1 januari 2023 geen sectorale CAO is geregistreerd die voorziet in een minimumtermijn in overeenstemming met de nieuwe maatregelen (d.w.z. minimaal drie werkdagen) en in werking is getreden, wordt de minimumtermijn automatisch teruggebracht tot drie dagen.

Aangezien er binnen de termijn geen relevante CAO in CP 302 is gesloten, is de termijn die de werkgever moet respecteren voor de bekendmaking van de werkroosters automatisch gewijzigd in minimaal 3 werkdagen vanaf 1 januari 2023.

Opmerking: Op 23 maart 2023 heeft de sector een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2001 betreffende de aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers (n°179369/CO/302).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/08/2001
Registratienr
58942
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/08/2001
Registratiedatum
28/09/2001
Onderwerp
aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers
BS Bericht van neerlegging
11/10/2001
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/09/2002
Gepubliceerd in het B.St. van
08/11/2002
Keywords
ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID

Datum CAO
23/03/2023
Registratienr
179369
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/03/2023
Registratiedatum
08/05/2023
Onderwerp
Opheffing van de CAO van 27 augustus 2001 betreffende de aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers
BS Bericht van neerlegging
25/05/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
22/08/2023
Keywords
ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID
Tekst aangepast op
10/05/2023

Historiek
01/01/2023 31/12/2050 4002 Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de variabele werkroosters
01/07/2002 31/12/2022 4002 Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de variabele werkroosters
01/07/2001 30/06/2002 4002 Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de variabele werkroosters