302

Registratienr. Onderwerp Datum CAO Geldig van Geldig tot
186886 Wijziging van de cao van 28/06/2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 13/03/2024
185720 Wijziging van de cao minimumlonen 19/01/2024 01/01/2024 31/12/2024
185716 Wijziging van de cao eindejaarspremie 19/01/2024 01/01/2024
184962 Koopkrachtpremie 07/12/2023 01/05/2023 31/12/2024
180882 Vrijstelling verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2025-2026 20/06/2023 01/01/2025 31/12/2026
180881 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 58 jaar, 35 jaar beroepsloopbaan, mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen 20/06/2023 01/07/2023 30/06/2025
180883 Vrijstelling verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023 - 2024 20/06/2023 01/02/0023 31/12/2024
180880 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar, 40 jaar beroepsloopbaan 20/06/2023 01/07/2023 30/06/2025
180885 Tenlasteneming van de bijzondere werkgeversbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 20/06/2023 01/07/2023
180886 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar, 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep 20/06/2023 01/07/2023 30/06/2025
180884 Landingsbaan 20/06/2023 01/07/2023 30/06/2025
180062 Eindejaarspremie 17/05/2023
179357 Recht op deconnectie 21/04/2023
179369 Opheffing van de CAO van 27 augustus 2001 betreffende de aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers 23/03/2023
178061 Bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 25/01/2023 01/01/2023 31/12/2024
176760 Risicogroepen 18/11/2022 31/12/2024
173751 Statuten van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Hotel-, Restaurant-, Café- en Aanverwante bedrijven 09/03/2022 14/01/2022
173145 Eindejaarspremie 03/02/2022 01/01/2022
173144 Conventionele loonsverhoging 03/02/2022 01/01/2021
173146 Arbeidsduur en arbeidsduurvermindering 03/02/2022 01/01/2022
172509 Landingsbanen 2021-2022 14/01/2022 01/01/2021 31/12/2022
170004 Wijziging van de cao van 20 december 2017 tot vaststelling van de statuten van het “Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Hotel-, Restaurant, Café- en Aanverwante bedrijven” 14/01/2022 14/01/2022
172510 Landingsbanen 2023 14/01/2022 01/01/2023 30/06/2023
169234 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar - 20 jaar nachtarbeid - zwaar beroep 30/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
169233 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar - 40 jaar beroepsverleden 30/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
169235 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 58 jaar - 35 jaar beroepsverleden - mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen 30/11/2021 01/01/2021 30/06/2023
169232 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar 30/11/2021 01/01/2022 31/12/2024
169237 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 30/11/2021 01/01/2023 31/12/2024
169238 Tenlasteneming van de bijzondere werkgeversbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 30/11/2021 01/01/2021
169236 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 30/11/2021 01/01/2021 31/12/2022
167011 Risicogroepen 01/07/2021 01/01/2021 31/12/2022
167012 Sociaal sectoraal pensioenstelsel 01/07/2021 01/07/2021
165020 Risicogroepen 07/05/2021 07/05/2021 31/12/2021
164567 Wijziging van de statuten van het 'Waarborg- en sociaal Fonds voor dehotel-, restaurant, café- en aanverwante bedrijven' 26/03/2021 26/03/2021
162940 Statuten van het Waarborg- en sociaal fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven 22/12/2020 01/12/2020
162939 Risicogroepen 22/12/2020 01/01/2021 31/12/2022
162941 Bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 22/12/2020 01/01/2021 31/12/2022
159530 Statuten van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven 09/06/2020 01/09/2020
156842 Eindejaarspremie. 18/12/2019 01/01/2020
156843 Beschikbaarheid op de verblijfplaats voor een bezoek van de controlearts. 18/12/2019 01/10/2019
156841 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 58 jaar en 35 jaar beroepsverleden, mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen. 18/12/2019 01/01/2019 31/12/2020
156844 Beroepsopleiding. 18/12/2019 01/01/2020
156839 Landingsbaan. 18/12/2019 01/01/2019 31/12/2020
156838 Financiële tegemoetkoming van de werkgevers in de prijs van het vervoer van werknemers. 18/12/2019 01/10/2019
156840 Ten laste neming van de bijzondere werkgeversbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 18/12/2019 01/01/2020
156715 Loonkostontwikkeling 2019-2020. 29/11/2019 01/10/2019
156714 Bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken. 29/11/2019 01/07/2019 31/12/2020
156003 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: 59 jaar 20 jaar nachtarbeid (2021-2022). 30/10/2019 01/01/2021 31/12/2022
156002 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar (2019-2021). 30/10/2019 01/01/2019 31/12/2021
155567 toepassing van artikel 5.3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 houdende invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. 30/10/2019 30/10/2019
155566 wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 30/10/2019 30/10/2019
155999 Inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen. 30/10/2019 01/01/2020 31/12/2020
155998 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: 59 jaar 40 jaar beroepsverleden (2019-2020). 30/10/2019 01/01/2019 31/12/2020
156001 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: 59 jaar 40 jaar beroepsloopbaan (2021-2022). 30/10/2019 01/01/2021 31/12/2022
156000 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: 59 jaar 20 jaar nachtarbeid (2019-2020). 30/10/2019 01/01/2019 31/12/2020
150216 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 19/12/2018 01/01/2019 31/12/2019
150217 sectoraal pensioenstelsel 19/12/2018 01/01/2019
150215 bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 19/12/2018 01/01/2019 30/06/2019
146640 koopkracht van de werknemers - verlenging van het protocolakkoord 2009-2010 27/06/2018 01/01/2018
146641 tijdskrediet 27/06/2018 01/04/2017
146639 eindejaarspremie 27/06/2018 01/01/2018
146060 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden 15/05/2018 01/01/2017 31/12/2018
146061 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - zwaar beroep en/of nachtarbeid 15/05/2018 01/01/2017 31/12/2018
146059 werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar 15/05/2018 01/01/2017 31/12/2018
146019 financiële bijdrage in de vervoerskosten 15/03/2018 01/01/2018
146020 functieclassificatie 15/03/2018 15/03/2018
145934 eindejaarspremie 15/03/2018 01/01/2018
144678 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - zwaar beroep en/of nachtarbeid 20/12/2017 01/01/2017 31/12/2018
144679 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden 20/12/2017 01/01/2017 31/12/2018
144677 verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tothet recht op de uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor de werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep, of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering 20/12/2017 01/01/2017 31/12/2018
144681 de syndicale afvaardiging 20/12/2017 01/01/2018
144844 statuten van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven 20/12/2017 01/10/2017
144672 koopkracht 20/12/2017 01/01/2017 01/01/2018
144680 kort verzuim 20/12/2017 01/10/2017
144671 loonkostontwikkeling 2017-2018 20/12/2017 01/01/2017
144676 tijdskrediet 20/12/2017 01/01/2017 01/04/2017
144670 minimale arbeidsduur 20/12/2017 01/01/2018
144675 inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen 20/12/2017 01/01/2018 31/12/2018
144674 bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 20/12/2017 01/01/2018 31/12/2018
136880 eindejaarspremie 13/12/2016 01/12/2016
136879 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 13/12/2016 01/01/2017 31/12/2017
134350 wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 13/06/2016 25/04/2016
133460 tijdskrediet 14/03/2016 01/01/2016 01/01/2017
133461 anciënniteitsverlof 14/03/2016 01/01/2016
133459 medisch attest voor personen die in rechtstreeks contact komen met levensmiddelen 14/03/2016 01/01/2016
131298 financiële bijdrage in de vervoerskosten 30/11/2015 01/01/2016 01/01/2018
131299 eindejaarspremie 30/11/2015 01/01/2016
131296 vaststelling van de minimumlonen 30/11/2015 01/01/2015
131297 koopkracht 30/11/2015 01/01/2015 31/12/2016
131302 aanvullende vergoeding in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 30/11/2015 01/01/2016 31/12/2017
131303 extra vormingsdag voor de syndicale afgevaardigden ten gevolge van desociale verkiezingen van 2016 30/11/2015 01/01/2016 30/06/2017
131291 tijdskrediet 30/11/2015 01/01/2016 01/01/2016
131300 anciënniteitsverlof 30/11/2015 01/01/2016
131301 verlofdag aan de oudere werknemers van minstens 56 jaar 30/11/2015 01/01/2016
131290 kort verzuim 30/11/2015 01/01/2016
131289 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 30/11/2015 01/07/2015 31/12/2016
131288 wijziging van de toepassing van de functieclassificatie 30/11/2015 30/11/2015
131295 wijziging van de statuten van de syndicale afvaardiging 30/11/2015 01/01/2016
131294 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een beroepsverleden van 33 jaar waarvan 20 jaar in shift met nachtarbeid 30/11/2015 01/01/2015 03/12/2016
131292 verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR 30/11/2015 01/01/2016 31/12/2016
131293 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar loopbaan 30/11/2015 01/01/2015 31/12/2016
128592 Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector 18/06/2015 01/01/2015
128591 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 18/06/2015 01/01/2015 31/12/2017
129071 statuut van de syndicale afvaardiging 18/06/2015 01/01/2014
128589 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 18/06/2015 01/07/2015 31/12/2015
128590 bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 18/06/2015 01/07/2015 31/12/2015
125201 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 17/12/2014 01/01/2015 31/12/2017
125200 minimumlonen 17/12/2014 17/12/2014
123952 sociaal sectoraal pensioenstelsel 01/10/2014 01/10/2014
123422 functieclassificatie 23/06/2014 23/06/2014
120806 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 12/02/2014 01/01/2014
120389 landingsbanen 13/01/2014 01/01/2014
120390 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 13/01/2014 01/01/2014 31/12/2015
120388 bijkomende vormingsinspanningen 13/01/2014 01/01/2014 31/12/2014
120392 statuut van de syndicale afvaardiging 13/01/2014 01/01/2014
120393 wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 13/01/2014 01/01/2014
120391 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 13/01/2014 01/01/2014 31/12/2014
120383 functieclassificatie 13/01/2014 13/01/2014
120384 eindejaarspremie 13/01/2014 01/01/2014
120382 financiële bijdrage in de vervoerskosten 13/01/2014 01/01/2014 01/01/2016
120387 bestaanszekerheid 13/01/2014 01/07/2013 31/12/2015
120386 verhoging van het quotum overuren 13/01/2014 01/01/2014 31/12/2015
120385 betaling van één of twee carenzdagen 13/01/2014 01/07/2013 31/12/2013
118581 koopkracht van de werknemers 28/11/2013 01/01/2013 31/12/2014
116038 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 27/06/2013 01/07/2013 31/12/2013
116039 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 27/06/2013 01/07/2013 31/12/2013
116037 opleidingsinspanningen 27/06/2013 01/01/2013 31/12/2013
115902 werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar 12/06/2013 01/01/2013 31/12/2014
113967 werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar - ten minste 40 jaar beroepsverleden 25/02/2013 01/01/2013 31/12/2015
113215 sociaal sectoraal pensioenstelsel 20/12/2012 01/04/2013
113214 toepassing van de functieclassificatie 20/12/2012 20/12/2012
112315 eindejaarspremie 19/11/2012 19/11/2012
112313 wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 11/10/2012 11/10/2012
112307 wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 26/09/2012 26/09/2012
110551 instelling van een Fonds voor de tweede pijler 28/06/2012 01/07/2012
110552 invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel 28/06/2012 01/07/2012
110553 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 28/06/2012 28/06/2012
110549 bijzondere vergoeding in geval van gebrek aan werk wegens economischeoorzaken 28/06/2012 28/06/2012 30/06/2013
110550 eindejaarspremie 28/06/2012 28/06/2012
111208 financiële bijdrage in de vervoerskosten 18/01/2012 01/01/2012 01/01/2016
110890 syndicale vorming 18/01/2012 01/01/2012
106722 syndicale vorming 20/09/2011 20/09/2011
106721 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 20/09/2011 01/01/2011 30/06/2013
106720 vorming en tewerkstelling 20/09/2011 09/05/2011
106724 wijziging (art. 15 § 3) van de statuten van het Waarborg en Sociaal Fonds 20/09/2011 20/09/2011
106723 wijziging (artikel 12 §4) van de statuten van het Waarborg en SociaalFonds 20/09/2011 09/05/2011
106717 koopkracht 20/09/2011 01/01/2011 31/12/2012
106718 arbeidsduur en arbeidsduurvermindering 20/09/2011 20/09/2011
106716 minimumlonen 20/09/2011 01/01/2012
106719 financiële bijdrage in de vervoerskosten 20/09/2011 01/09/2011
105801 bijzondere vergoeding in geval van gebrek aan werk wegens economischeoorzaken 14/07/2011 01/07/2011 30/06/2013
105800 carensdag 14/07/2011 01/01/2011 30/06/2013
105803 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 14/07/2011 01/01/2011 30/06/2013
105799 halftijds brugpensioen op 55 jaar 14/07/2011 01/01/2011 31/12/2012
105802 vorming en tewerkstelling 14/07/2011 01/01/2011 31/12/2012
105797 brugpensioen op 56 jaar 14/07/2011 01/01/2011 31/12/2012
105796 brugpensioen op 58 jaar 14/07/2011 01/07/2011 30/06/2013
105798 brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar loopbaan 14/07/2011 01/01/2011 31/12/2012
104242 vorming en tewerkstelling 09/05/2011 09/05/2011
104241 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 09/05/2011 09/05/2011
103511 bijzondere vergoeding voor het arbeiderspersoneel in geval van gebrekaan werk wegens economische zaken 14/02/2011 01/01/2011 30/06/2011
103510 brugpensioen op 58 jaar 14/02/2011 01/01/2011 30/06/2011
102068 functieclassificatie 24/09/2010 01/10/2007
101765 wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid 27/07/2010 01/01/2011
101764 eindejaarspremie 27/07/2010 01/01/2011
100614 functieclassificatie 01/07/2010 01/07/2010
99280 functieclassificatie 04/03/2010 01/02/2009
98673 vorming en tewerkstelling 22/01/2010 01/10/2007
98672 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 22/01/2010 01/01/2010
98949 verduidelijking van de CAO van 11 februari 2008 (87298/CO) tot vaststelling van de minimumlonen 15/12/2009 01/01/2010
95887 brugpensioen op 56 jaar 28/09/2009 01/01/2009 31/12/2010
95422 bijzondere vergoeding in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 08/07/2009 01/04/2010 31/12/2010
95423 brugpensioen op 56 jaar 08/07/2009 01/01/2010 31/12/2010
95421 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 08/07/2009 01/01/2009 31/12/2010
95424 halftijds brugpensioen op 55 jaar 08/07/2009 01/01/2009 31/12/2010
95419 carensdag 08/07/2009 01/01/2010 31/12/2010
95418 koopkracht 08/07/2009 01/03/2009 31/12/2010
95420 financiële bijdrage in de vervoerkosten 08/07/2009 01/02/2009
92213 functieclassificatie 30/04/2009 01/10/2007
91035 eindejaarspremie 27/01/2009 01/10/2007 01/01/2011
90998 loonvoorwaarden 11/12/2008 01/10/2007
88696 eindejaarspremie 15/05/2008 01/10/2008
88695 loonvoorwaarden 15/05/2008 01/10/2007
88102 functieclassificatie 14/04/2008 01/10/2007
88101 brugpensioen op 58 jaar 14/04/2008 01/01/2008 31/12/2010
87569 brugpensioen op 56 jaar 12/03/2008 01/01/2007 31/12/2008
87570 bijzondere vergoeding voor het werkliedenpersoneel in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 12/03/2008 01/04/2008 31/03/2010
87568 brugpensioen op 56 jaar 12/03/2008 01/01/2008 31/12/2009
87297 brugpensioen op 56 jaar 11/02/2008 01/01/2007 31/12/2008
87298 loonvoorwaarden 11/02/2008 01/10/2008
87296 halftijds brugpensioen op 55 jaar 11/02/2008 01/01/2007 31/12/2008
86353 vorming en tewerkstelling 11/12/2007 01/10/2007
86352 wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid 11/12/2007 01/10/2007
85831 brugpensioen op 58 jaar 23/10/2007 01/01/2008 31/12/2010
85832 flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven 23/10/2007 01/01/2008
85833 toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen 23/10/2007 01/07/2008
85829 eindejaarspremie 23/10/2007 01/10/2007 01/10/2007
85830 statuut van de syndicale afvaardiging 23/10/2007 01/10/2007
85835 carensdag 23/10/2007 01/07/2007 31/12/2009
85854 wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid 23/10/2007 01/10/2007 30/09/2007
85834 vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers die arbeidsprestaties leveren tussen middernacht en vijf uur 23/10/2007 01/01/2008
85824 werkuniformen 23/10/2007 01/10/2007
85823 vaststelling van de minimumlonen 23/10/2007 01/10/2007 01/10/2007
85825 vorming en tewerkstelling 23/10/2007 01/10/2007 30/09/2007
85822 functieclassificatie 23/10/2007 01/10/2007 01/10/2007
85828 bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 23/10/2007 01/07/2007 31/03/2008
85827 financiële bijdrage in de vervoerkosten 23/10/2007 01/10/2007
85826 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 23/10/2007 01/10/2007
85651 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 01/10/2007 01/01/2007 31/12/2008
83230 statuut van de syndicale afvaardiging 10/05/2007 10/05/2007
83419 brugpensioen op 56 jaar 10/05/2007 01/01/2007 31/12/2008
83229 halftijds brugpensioen op 55 jaar 10/05/2007 01/01/2007 31/12/2008
77020 tijdskrediet 22/09/2005 01/07/2005 01/01/2016
77019 functieclassificatie 22/09/2005 22/09/2005 30/09/2007
77021 functieclassificatie 22/09/2005 01/07/2005
77018 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 22/09/2005 01/01/2005 31/12/2006
77873 carensdag 22/09/2005 01/01/2005 30/06/2007
77022 wijziging en coördinatie van de statuten van het Waarborg en Sociaal Fonds 22/09/2005 01/07/2005
77014 brugpensioen op 58 jaar 22/09/2005 01/01/2005 31/12/2007
77015 halftijds brugpensioen op 55 jaar 22/09/2005 01/01/2005 31/12/2006
77013 brugpensioen op 56 jaar 22/09/2005 01/01/2005 31/12/2006
77017 vergoeding in geval van economische werkloosheid 22/09/2005 01/07/2005 30/06/2007
77016 vergoeding in geval van economische werkloosheid 22/09/2005 01/01/2005 30/06/2005
75908 protocolakkoord 2005-2006 13/07/2005 13/07/2005 31/12/2005
75907 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 13/07/2005 01/03/2005
71704 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 12/05/2004
68559 functieclassificatie en vaststelling van de minimumlonen in de Horeca sector 29/09/2003
68558 functieclassificatie en vaststelling van de minimumlonen 29/09/2003
69007 flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven 29/09/2003
67733 inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen of op wie een inschakelingsparcours van toepassing is 30/06/2003 31/12/2004
67734 ancienniteitsverlof 30/06/2003 01/01/2016
67738 functieclassificatie en vaststelling van de minimumlonen 30/06/2003
67735 tijdskrediet 30/06/2003 01/07/2003 01/01/2016
67483 dagelijks werkrooster van de werknemers 30/06/2003
67710 vorming en tewerkstelling 30/06/2003
67737 toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijkefeestdagen 30/06/2003
67736 arbeids- en loonsvoorwaarden voor de werknemers die arbeidsprestaties leveren tussen 24 uur en 5 uur 30/06/2003
67433 eindejaarspremie 30/06/2003 01/01/2011
67432 bijzondere vergoeding voor arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 30/06/2003 31/12/2004
67434 brugpensioen op 56 jaar 30/06/2003 31/12/2004
67431 wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid 30/06/2003
67437 carensdag 30/06/2003 30/06/2007
67436 brugpensioen op 58 jaar 30/06/2003 31/12/2005
67435 halftijds brugpensioen 30/06/2003 31/12/2004
65807 verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten 29/01/2003 30/06/2003
65728 behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van een werkgever wegens een wijziging in de uitvoering van contracten 03/12/2002
65727 carensdag, vergoeding ingeval van gebrek aan werk,brugpensioen op 58 jaar : verlenging van de voorafgaande CAO's 03/12/2002 30/06/2003
61319 Functieclassificatie : besteller aan huis van bereide gerechten (code HRC.REF 242) 12/12/2001
61320 Functieclassificatie : steward(ess) - train attendant (code HRC.REF 243) 12/12/2001
60531 Invoering van de euro 12/12/2001
59872 Vorming en tewerkstelling 23/10/2001
59233 halftijds brugpensioen op 55 jaar 27/09/2001 30/06/2003
59234 Inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risico- groepen of op wie een inschakelingsparcours van toepassing is 27/09/2001 31/12/2002
59231 arbeidsduurvermindering 27/09/2001
59232 brugpensioen op 56 jaar 27/09/2001 30/06/2003
58952 verhoging van de effectieve lonen 27/08/2001
58953 verhoging van de minimumlonen 27/08/2001
58954 statuut van de syndicale afvaardiging 27/08/2001 01/01/2014
58950 loontoeslag voor de werknemers die arbeidsprestaties leveren tussen 24uur en 5 uur 27/08/2001
58951 premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen 27/08/2001 30/06/2008
58956 vorming en tewerkstelling voor 2001-2002 27/08/2001
59235 interpretatieve overeenkomst 27/08/2001
58943 toekenning van een overurenkrediet 27/08/2001
58955 ancienniteitsverlof 27/08/2001
58944 rusttijd van bepaalde werknemers die tewerkgesteld zijn in opeenvolgende ploegen 27/08/2001
58946 carensdag 27/08/2001 30/06/2003
58942 aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers 27/08/2001
58949 kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk 27/08/2001
58948 Functieclassificatie en vaststelling van de minimumlonen 27/08/2001
58947 bijzondere vergoeding voor arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 27/08/2001 31/12/2004
58409 functieclassificatie 29/06/2001
56671 brugpensioen 14/02/2001 30/06/2003
56672 Uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking 14/02/2001 31/12/2001
56666 eindejaarspremie 14/02/2001 01/01/2011
56667 invoering van een functieclassificatie en tot vastelling van de minimumlonen 14/02/2001
54487 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 04/02/2000 01/04/2000
53798 vorming en tewerkstelling voor 1999-2000 10/11/1999 31/12/2000