302 Wettelijke bevestiging van de nieuwigheden in de Horeca

29/11/2013

In het Belgisch Staatsblad van 27 novembrer 2013 verschenen verchillende wettelijke teksten die de nieuwigheden in de Horeca bevestigen:

  • K.B. van 12 novembrer 2013 inzake de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de horecasector;
  • Wet van 11 november 2013 tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002;
  • Wet van 11 november 2013 houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de Horeca.

 

Voor méér informatie hieromtrent, verwijzen we u naar onze voorgaande artikels: 

 

Betreffende de RSZ-vermindering moet er nog een KB verschijnen:

  • die het bedrag en het aantal kwartalen van de vermindering bepaalt;
  • de noties "vaste werknemer" en "voltijdse arbeidsovereenkomst" bepaalt;
  • de voorwaarde op vlak van registratie van de werknemers voor het verkrijgen van de vermindering bepaalt.

 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 37 van de sectorale documentatie.