302 Uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018: toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten

01/12/2017

De collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018 konden (nog) niet worden neergelegd noch geregistreerd omdat de handtekening van één van de sociale partners, een vakbondsvertegenwoordiger, ontbreekt.

Het Overlegcomité van de USS heeft echter beslist dat de erkende sociale secretariaten het advies van de werkgeversfederatie HORECA VLAANDEREN zullen volgen, namelijk de cao’s toepassen die in deze sector zijn gesloten vanaf 01/10/2017.

Als u een werkgever bent die onder het PC 302 valt en als u aangesloten bent bij GROUP S en u deze cao’s niet wenst toe te passen zolang ze niet door alle sociale partners zijn ondertekend, vragen we u deze beslissing mee te delen aan uw dossierbeheerder. Zo niet zal Group S het standpunt van de USS volgen.