302 Studentenlonen in de HoReCa

17/06/2013

Met het zomerweer, bereikt het aantal studentenjobs zijn hoogtepunt. Als er één sector is die veelvuldig gebruik maakt van dit soort jobs, dan is het wel de HoReCasector.

Hieronder vatten we nog even samen, hoe uw studenten op een correcte manier te betalen:

  • Studenten aan de hotelscholen tewerkgesteld met een studentencontract die aan de voorwaarden voldoen om tewerkgesteld te worden met de solidariteitsbijdragen: het loon van de functiecategorie waarin zij volgens de referentiefunctie ingeschaald zouden moeten worden;
  • Overige studenten: het loon van twee functiecategorieën lager dan het loon van de referentiefunctie.

Bovendien worden de jonge werknemers onder 18 jaar vergoed volgens een afnemend percentage volgens hun leeftijd:

  • 17 jaar: 90%;
  • 16 jaar: 80%;
  • 15 jaar: 70%.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0402 van de sectorale documentatie.