302 RSZ-vermindering - Horeca

02/01/2014

Ten behoeve van de bijdragevermindering in de horecasector moesten bij koninklijk besluit nog bepaald worden:

  • het bedrag van de vermindering en het aantal kwartalen van toekenning ervan;
  • het begrip "vaste werknemer " en "voltijdse arbeidsovereenkomst ";
  • de voorwaarden inzake registratie van de werknemers om de vermindering te bekomen.

Dat is nu gebeurd door het koninklijk besluit van 21 december 2013 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2013.

Bedrag van de vermindering

Er zal een forfaitaire vermindering van 500€ worden toegekend voor vijf vaste werknemers die met een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld in de horeca. Dat forfaitair bedrag wordt opgetrokken tot 800€ voor de werknemers die geen 26 jaar zijn op het einde van het kwartaal van vermindering.

Die forfaitaire vermindering is geen vermindering in voltijdse equivalenten maar wel een individueel recht op het «hoofd» van vijf werknemers. Het recht dat geopend werd door een voltijdse werknemer die nadien de onderneming verlaat en vervangen wordt door een andere werknemer kan niet worden voortgezet door die nieuwe werknemer.

Het is belangrijk te weten dat de toekenningsduur van de vermindering onbeperkt is. Een vaste werknemer met een voltijdse arbeidsovereenkomst die als dusdanig bijvoorbeeld 10 jaar in de onderneming blijft werken, zal gedurende 10 jaar recht geven op de vermindering.

De begrippen ‘vaste werknemer’ en ‘voltijdse arbeidsovereenkomst’

Onder " voltijdse werknemer " wordt verstaan :

  • de werknemer waarvan de contractuele normale arbeidsduur gelijk is aan de maximale arbeidsduur die in de onderneming geldt krachtens de wet;
  • de werknemer die werkt in een arbeidsregeling in toepassing van het koninklijk besluit nr. 179 van 30 december 1982 betreffende de experimenten van aanpassing van de arbeidstijd of de werknemer tewerkgesteld in een nieuwe arbeidsregeling.

Onder "vaste werknemer " wordt verstaan:

  • een andere werknemer dan een gelegenheidswerknemer.

De registratie van de aanwezigheden voor de toekenning van de vermindering

De vermindering kan slechts worden toegekend voor de kwartalen waarin het geregistreerd kassasysteem gebruikt wordt vanaf de eerste dag van het kwartaal tot en met de laatste dag van dat kwartaal.

Vermits de geregistreerde kassasystemen nog niet in gebruik zijn, kan de vermindering worden toegekend tussen 1 januari 2014 en 31 maart 2014 als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de werkgever heeft vóór 31 december 2013 aan de fiscus laten weten dat hij de bedoeling heeft een geregistreerd kassassysteem te installeren (www.finances.belgium.be - Actueel – Geregistreerd kassasysteem : start registratie vrijwillige gebruikers).
  • het geregistreerd kassasysteem moet uiterlijk op 28 februari 2014 in gebruik zijn;
  • de werkgever registreert de aanwezigheid van zijn loontrekkende werknemers (zonder gelegenheidswerknemers) tijdens de totale duur van de toekenning van de vermindering met behulp van de Dimona-toepassing. De Dimona van de RSZ bevat daartoe een bijkomende functionaliteit (vanaf 28/02/2014 kan de werkgever gebruik maken van de registratiemogelijkheid van de aanwezigheden in de kassa of hij kan zijn registraties blijven doen op de site van RSZ).

Belangrijkheidscode om de vermindering te genieten

Om de vermindering te genieten mag de onderneming hoogstens 49 werknemers tewerkstellen.

Om dit aantal te berekenen moet men de berekeningswijze gebruiken die bestaat voor de door de RSZ vastgestelde belangrijkheidscodes. De werkgevers met een belangrijkheidscode tussen 1 en 4 zullen recht hebben op de vermindering.