302 Nieuwigheden Horeca: start op 1 oktober 2013

25/09/2013

In een vorig artikel hadden wij het over de nieuwigheden die op komst waren in de horecasector: "Gelegenheidswerk en RSZ-verminderingen: nieuwe regels in het vooruitzicht."

Ofschoon er nog altijd geen wetteksten zijn gepubliceerd, laat de RSZ ons weten dat de nieuwe regeling door zijn diensten zal worden toegepast vanaf 1 oktober 2013. De betreffende wet zal dus met terugwerkende kracht van toepassing zijn.

Ons vorig artikel gaan wij dus aanvullen met de volgende aandachtspunten: 

 • In tegenstelling tot wat werd aangekondigd zullen de interimkantoren kunnen kiezen tussen twee types van vaste bedragen:

  • Het vast uurbedrag;
  • Het vast dagbedrag.
 • Opgelet voor de late dimona’s:
  • Om het forfaitair voordeel te kunnen genieten voor het horeca-gelegenheidswerk moet de Dimona-aangifte tijdig gedaan worden. Als dat niet het geval is dan zal het forfaitaire voordeel Gelegenheidswerk niet kunnen toegepast worden en er zullen bijdragen verschuldigd zijn zoals voor een gewone werknemer;
  • "te laat" zal door de RSZ strikt geïnterpreteerd worden (vb: een dimona gedaan 1 minuut na het begin van de prestaties zal als te laat worden beschouwd);
  • Concreet gezegd, als een aangifte wordt gedaan op basis van een vast uurbedrag en als prestaties worden geleverd na het vermelde aanvankelijk einduur, dan moet er een verbeterde aangifte worden gedaan en niet een annulering van de aangifte (anders kan deze beschouwd worden als zijnde te laat met alle gevolgen van dien op het gebied van bijdragen).

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 37 van de sectorale documentatie.