302 Nieuwe cao betreffende de verplaatsingskosten: wijzigingen vanaf 1 januari 2018

15/05/2018

Op 15 maart 2018 werd in het paritair comité 302 een cao betreffende de verplaatsingskosten gesloten. Deze werd geregistreerd op 9 mei 2018. Deze cao treedt reeds in werking op 1 januari 2018.

 

Vanaf 1 januari 2018 moeten de werkgevers 80% terugbetalen van de werkelijk betaalde prijs, voor de werknemers die openbaar vervoer andere dan de trein gebruiken.

 

Vanaf 1 februari 2018 wordt de werkgeverstussenkomst voor de werknemers die gebruik maken van de trein, geïndexeerd.

 

Voor de werknemers die gebruik maken van privévervoer en/of de fiets wijzigt er niets.

 

De verbeteringen die moeten worden uitgevoerd voor de maanden vanaf januari 2018 voor het openbaar vervoer en februari 2018 voor het treinvervoer, zullen door Group S uitgevoerd worden. 

 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1202 van de sectorale documentatie.