302 Flexi-jobs in de HORECA zijn niet ongrondwettelijk !

29/09/2017

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de flexi-jobs niet onwettig zijn. Het heeft de klacht van de vakbonden bijgevolg afgewezen.

Sinds 1 december 2015 kunnen werkgevers in de HORECA werknemers op een sociaal- en fiscaalvriendelijke wijze tewerkstellen via een flexi-job. Deze werknemers moeten wel reeds bij een andere werkgever een job hebben van minstens 4/5de van een voltijdse job en mogen bij de werkgever bij wie ze de flexi-job uitoefenen niet minstens 4/5de werken.

Het loon voor deze flexi-job, het flexiloon, bedraagt voor elke werknemer hetzelfde, thans 9,18 EUR/uur. Op dat flexiloon moet enkel nog een flexivakantiegeld van 7,67% betaald worden wat een totaal geeft van 9,88 EUR/uur. Het flexiloon en het flexivakantiegeld zijn niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en er moeten  evenmin belastingen op betaald worden. Zij zijn wel onderworpen aan een bijzondere patronale bijdrage van 25 %.

De vakbonden waren van mening dat de flexi-jobs ongrondwettelijk waren omdat ze discrimineren ten opzichte van normale werknemers : minder loon, minder sociale lasten, niet dezelfde arbeidsvoorwaarden als een gewone werknemer.

Het Hof heeft hen daarin niet gevolgd.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 3702 van de sectorale documentatie.