302 Betaling van het loon vanaf 1 oktober 2016 - sectoraal akkoord opgezegd

06/12/2016

Op 16 november 2016 hebben de sociale partners vergaderd in de schoot van het Paritair Comité 302 voor het hotelbedrijf akte genomen van de gemotiveerde verwerping volgend op de kennisgeving vanwege de federatie "HORECA Vlaanderen" van het bestaan van een sectoraal gebruik betreffende de uitbetaling van het loon van hand tot hand tussen de werkgevers en de occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst) binnen dit paritair comité.

Bijgevolg zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze occasionele werknemers niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf deze bekendmaking van de gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik – zijnde 2 februari 2017.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0406 van de sectorale documentatie.