2801 Tijdskrediet met motief

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 16/02/2023
Geldig vanaf: 01/04/2017

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende tijdskrediet met motief voor een maximumduur van 36/51 maanden (! beperkingen).

1. Algemeen

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

  • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
  • palliatieve zorgen verlenen;
  • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
  • een erkende opleiding volgen.

Pas op :

  • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 51 maanden;
  • voor het motief 4 (opleiding) is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 36 maanden;
  • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

NB : Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 51 maanden te overschrijden.

Discrepantie tussen het opnamerecht en het recht op onderbrekingsuitkeringen

Sinds 1 februari 2023, zijn de voorwaarden om onderbrekingsuitkeringen te genieten, gewijzigd:

  • voltijds tijdskrediet met motief “zorg kind”: leeftijd van het kind van 8 naar 5 jaar;
  • tijdskrediet met motief “zorg kind”: maximale duur van 51 naar 48 maanden.

!! Het is nog mogelijk om een voltijds tijdskrediet te genieten voor de zorg voor een kind van minder dan 8 jaar en om een tijdskrediet te genieten voor de zorg voor een kind gedurende 51 maanden maar er zal geen recht meer zijn op onderbrekingsuitkeringen indien het kind minstens 5 jaar is en gedurende de laatste 3 maanden in geval van toepassing van 51 maanden.

2. PC 302

In de ondernemingen met gemiddeld 10 werknemers wordt het recht op tijdskrediet toegekend aan tenminste één werknemer (full time equivalent), op voorwaarde dat deze werknemer tenminste 5 jaar  ononderbroken anciënniteit heeft in de onderneming op het moment van de aanvraag.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/06/2018
Registratienr
146641
Geldig van
01/04/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/06/2018
Registratiedatum
06/07/2018
Onderwerp
tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
16/07/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/09/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
12/09/2018
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN

Historiek
01/04/2017 31/12/2050 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2017 31/03/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2016 31/12/2016 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2005 31/12/2015 2801 Tijdskrediet
01/07/2003 30/06/2005 2801 28 Tijdskrediet
01/01/2001 31/12/2001 2801 28 Loopbaanonderbreking
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Loopbaanonderbreking