2602 Outplacement

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 15/04/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016

Rechthebbenden

  • Ontslagen werknemers die recht hebben op een opzeg (of een opzegvergoeding) van minimum 30 weken (algemeen stelsel);
  • Werknemers die op het ogenblik van hun ontslag, minimum 45 jaar oud zijn en minimum één jaar ononderbroken in dienst zijn van de onderneming (specifiek stelsel).

Inrichter

Kosten

  • Ten laste van de werkgever.

1. Principe

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener, individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

In principe neemt de werkgever de kosten van de outplacementbegeleiding ten laste. De sectoren mogen evenwel van deze regel afwijken en de kosten collectief en/of de organisatie op zich nemen.

2. PC 302

2.1. Rechthebbenden

  • Ontslagen werknemers die recht hebben op een opzeg (of een opzegvergoeding) van minimum 30 weken (algemeen stelsel);
  • Werknemers die op het ogenblik van hun ontslag, minimum 45 jaar oud zijn en minimum één jaar ononderbroken in dienst zijn van de onderneming (specifiek stelsel).

2.2. Inrichter

De dienstverlening inzake outplacement werd geregionaliseerd.

2.3. Vormvereisten

Algemeen stelsel

  • Wanneer de werknemer ontslagen is met een opzegvergoeding : De werkgever moet een schriftelijk voorstel van outplacement aan de werknemer overmaken binnen de 15 dagen volgend op het einde van het contract.
  • Wanneer de werknemer ontslagen is en zijn opzeg presteert: De werkgever doet een voorstel van outplacement binnen de 4 weken die volgen op het begin van de opzeg.

Specifiek stelsel

  • De werkgever moet een schriftelijk (aangetekend schrijven) voorstel van outplacement aan de werknemer, die aan de voorwaarden voldoet, overmaken binnen de 15 dagen volgend op het einde van het contract.

2.4. Kosten

  • Ten laste van de werkgever.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/07/2010
Registratienr
101765
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2010
Registratiedatum
27/09/2010
Onderwerp
wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid
BS Bericht van neerlegging
16/11/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/10/2011
Gepubliceerd in het B.St. van
23/11/2011
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 2602 Outplacement
01/01/2011 31/12/2015 2602 26 Outplacement
01/07/2003 31/12/2010 2602 26 Outplacement