2602 26 Outplacement

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 13/11/2008
Geldig vanaf: 01/07/2003
Geldig tot: 31/12/2010

CAO 30 juni 2003

Geldigheid: 01/07/2003 – onbepaalde duur

Overeenkomst tussen het Sociaal Fonds en Ascento/Trace

Wie doet wat?

  • Werkgever: de ontslagen werknemer informeren over het recht op outplacement.. Kosten van outplacement : ten laste van de werkgever;
  • Werknemer: uiterlijk 1 maand na aanbod schriftelijk instemmen met het aanbod;
  • Fonds: tenlasteneming van de aanvraag van de werknemer overgemaakt door de werkgever aan het Fonds. 

Adres van het Fonds of instelling die zich met outplacement bezig houdt

« Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café en aanverwante bedrijven»
Anspachlaan, 111/4
1000 BRUSSEL
tel : 02/513.61.21
fax: 02/513.89.54

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2003
Registratienr
67431
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
04/07/2003
Registratiedatum
09/09/2003
Onderwerp
wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid
BS Bericht van neerlegging
18/09/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/06/2004
Gepubliceerd in het B.St. van
20/09/2004
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 2602 Outplacement
01/01/2011 31/12/2015 2602 26 Outplacement
01/07/2003 31/12/2010 2602 26 Outplacement