2602 26 Outplacement

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 15/04/2016
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2015

Datum CAO:

27 juli 2010 (nr. 101765/CO/302)

Geldigheid: 

01/01/2011 – onbepaalde duur

Verplichtingen:

  • Werkgever: de ontslagen werknemer binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst informeren over het sectoraal aanbod voor outplacement.
  • Werknemer: uiterlijk 1 maand na aanbod schriftelijk instemmen met het aanbod;
  • Fonds: ten laste neming van de aanvraag van de werknemer overgemaakt door de werkgever aan het Fonds. Overeenkomst tussen het Sociaal Fonds en Ascento;
  • Kosten: ten laste van de werkgever

Adres van het Fonds of instelling die zich met outplacement bezig houdt:

Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café en aanverwante bedrijven
Anspachlaan, 111/4
1000 BRUSSEL

tel : 02/513.61.21
fax: 02/513.89.54

AscentoRemylaan, 4c
3018 Leuven

tel: 016/31.44.17
fax: 016/31.44.10

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/07/2010
Registratienr
101765
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2010
Registratiedatum
27/09/2010
Onderwerp
wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid
BS Bericht van neerlegging
16/11/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/10/2011
Gepubliceerd in het B.St. van
23/11/2011
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 2602 Outplacement
01/01/2011 31/12/2015 2602 26 Outplacement
01/07/2003 31/12/2010 2602 26 Outplacement