24 Syndicale vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 26/02/2018
Geldig vanaf: 01/01/2018

Aantal dagen:

9 bezoldigde dagen per jaar en per effectief mandaat in de ondernemingsraad, de comités voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale afvaardigingen;

Begunstigden:

 • effectieve leden in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming, de Europese ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging;
 • andere aangeslotenen, personeelsleden van de onderneming, aangewezen door de representatieve werknemersorganisaties.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 18 januari 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de vorming voor syndicale afgevaardigden (registratienummer 110890/CO/302).

Zij werd gewijzigd door een cao van 20 december 2017 (registratienummer 144681/CO/302).

1. Aantal dagen

 • 9 bezoldigde dagen per jaar en per effectief mandaat in de ondernemingsraad, de comités voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale afvaardigingen;

2. Begunstigden

 • effectieve leden in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming, de Europese ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging;
 • andere aangeslotenen, personeelsleden van de onderneming, aangewezen door de representatieve werknemersorganisaties.

3. Betaling van het loon

 • De werkgever betaalt het loon.
 • De werkgever kan terugbetaling ervan bekomen door het Sociaal Fonds, verhoogd met de sociale lasten.

4. Procedure

 • De vorming dient betrekking te hebben op de economische en sociale problemen, teneinde de vertegenwoordigers van de werknemers in staat te stellen hun opdracht op ondernemingsvlak ten volle te vervullen, in het belang van alle partijen. Aan de leergangen dient om het even welk eisenkarakter vreemd te zijn.
 • De representatieve werknemersorganisaties verwittigen het ondernemingshoofd minstens drie weken op voorhand van de aanwijzing en de deelneming van sommige werknemers aan de cursussen of seminaries.
 • De doeltreffende werking van de betrokken onderneming mag niet belemmerd worden.
 • De vormingsperiodes moeten in de mate van het mogelijke worden vastgesteid op data die niet samenvallen met de traditionele periodes van hoogseizoen in de sectoren waartoe de ondernemingen behoren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2017
Registratienr
144681
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
22/12/2017
Registratiedatum
22/02/2018
Onderwerp
de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
05/03/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
06/09/2018
Keywords
SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Historiek
01/01/2018 31/12/2999 24 Syndicale vorming
01/02/2012 31/12/2017 24 01 Vorming van de syndicale afgevaardigden
20/09/2011 31/01/2012 24 Vorming van de syndicale afgevaardigden
01/04/1997 19/09/2011 24 Vorming van de syndicale afgevaardigden