2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 24/01/2022
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 40 jaar

1. Principes

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 60 jaar (sinds 1 juli 2021) in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen. 

Dit type SWT moet op nationaal vlak voorzien zijn (collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad – cao nr. 152 voor de periode 01/07/2021 – 30/06/2023). In deze sector werd toch een cao afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

2. PC 302

Vanaf 1 januari 2020 is de bijzondere werkgeversbijdrage SWT ten laste van het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven, waarvan de statuten werden vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017.

Opmerking van het Fonds:

Van zodra de werkgever de betrokken werknemer de wettelijke opzegging heeft betekend of de passende verbrekingsvergoeding heeft uitbetaald, deelt hij onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca mee dat de betrokken werknemer vanaf een bepaalde datum van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geniet. Het Fonds zal op zijn beurt de werkgever de nodige formulieren opsturen die moeten ingevuld worden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/11/2021
Registratienr
169233
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
01/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar - 40 jaar beroepsverleden
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
31/10/2022
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
14/01/2022

Datum CAO
30/11/2021
Registratienr
169238
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Tenlasteneming van de bijzondere werkgeversbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
08/11/2022
Keywords
-
Tekst aangepast op
14/01/2022

Datum CAO
30/11/2021
Registratienr
169236
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
01/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
08/11/2022
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
14/01/2022

Datum CAO
30/11/2021
Registratienr
169237
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
31/12/2024
Neerleggingsdatum
01/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
08/11/2022
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
14/01/2022

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58 jaar/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2015 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2013 31/12/2015 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2011 31/12/2012 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar
01/01/2010 31/12/2010 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar
01/01/2008 31/12/2009 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar (40 jaar loondienst)