2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 23/02/2018
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2016

Leeftijd :

  • 58 jaar
  • 56 jaar indien ontslag vóór 1 januari 2016 en 56 jaar op 31 december 2015

Anciënniteit:

  • 40 jaar

Aanvullende vergoeding

  • wordt betaald door het sociaal fonds
  • de werkgever betaalt de bijzondere werkgeversbijdragen

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 58 jaar in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen. 

Dit type SWT moet enkel op nationaal vlak voorzien zijn (collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad). Hoewel dit niet nodig is, werd in deze sector toch een cao afgesloten.

Opmerking : de toegangsleeftijd blijft 56 jaar als de werknemer volgende cumulatieve voorwaarden vervult:

  • het ontslag had plaats vóór 1 januari 2016 ;
  • de leeftijd van 56 jaar wordt uiterlijk op 31 december 2015 en bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bereikt;
  • bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bereikt de loopbaan 40 jaar.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/11/2015
Registratienr
131293
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
31/12/2016
Neerleggingsdatum
10/12/2015
Registratiedatum
10/02/2016
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar loopbaan
BS Bericht van neerlegging
19/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
20/02/2017
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58 jaar/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2015 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2013 31/12/2015 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2011 31/12/2012 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar
01/01/2010 31/12/2010 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar
01/01/2008 31/12/2009 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar (40 jaar loondienst)