2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 04/04/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 september 2011 onder het nr. 105798/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Tekst van de CAO 

Voor de volledige tekst van deze CAO, klik hieronder op de link naar de CAO (registratienummer).

Commentaar

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/07/2011
Registratienr
105798
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
30/08/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar loopbaan
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/11/2012
Gepubliceerd in het B.St. van
12/12/2012
Keywords
BRUGPENSIOEN

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58 jaar/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2015 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2013 31/12/2015 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2011 31/12/2012 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar
01/01/2010 31/12/2010 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar
01/01/2008 31/12/2009 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar (40 jaar loondienst)