2103 SWT 58 jaar - 33 jaar - nachtarbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 23/02/2018
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2016

Leeftijd :

 • 58 jaar

Anciënniteit:

 • 35 jaar
 • waarvan 5 jaar zwaar beroep in de laatste 10 kalenderjaren
 • waarvan 7 jaar zwaar beroep in de laatste 15 kalenderjaren

Zwaar beroep:

 • werk in wisselende ploegen
 • werk in onderbroken diensten
 • werk (in ploegen) met nachtprestaties

Aanvullende vergoeding

 • wordt betaald door het sociaal fonds
 • de werkgever betaalt de bijzondere werkgeversbijdragen

Onder de volgende voorwaarden is het eveneens mogelijk te genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar :

 • ofwel betreft het een werknemer die gedurende minstens 20 jaar (in de loop van de 33 jaar) gewerkt heeft in een arbeidsregeling met nachtprestaties (regeling voorzien door de cao  nr. 46) ;
 • of het is de werknemers die tijdens de laatste 10 jaar minstens 5 jaar of tijdens de laatste 15 jaar minstens 7 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld geweest zijn. Met zwaar beroep wordt arbeid in opeenvolgende ploegen, werk in onderbroken dienst en nachtarbeid bedoeld.

Het begrip « zwaar beroep » kan 3 situaties behelzen:

1. Werk in wisselende ploegen.

Hieronder verstaat men het werk dat als volgt is georganiseerd: 

 • 2 ploegen van minstens 2 werknemers die elkaar in de loop van de dag zonder onderbreking opvolgen;
 • overlapping tussen twee ploegen is mogelijk gedurende maximaal ¼ van hun dagtaak;
 • de werknemer moet van ploeg wisselen: bijvoorbeeld, week 1: alle voormiddagen; en week 2: alle namiddagen.

2. Werk in onderbroken diensten.

Hieronder verstaat men het werk dat als volgt is georganiseerd:  

 • de werknemer moet permanent in deze regeling tewerkgesteld zijn: de onderbroken dienst moet de gewone arbeidsregeling zijn en mag niet occasioneel zijn;
 • er moeten minstens 11 uur verstrijken tussen het begin van de prestaties en het einde van de arbeidsdag;
 • er moet een onderbreking van minstens 3 uur zijn tussen 2 diensten;
 • de minimale duur van de arbeidsprestaties van een dag moet minstens 7 uren bedragen.

3. Werk (in ploegen) met nachtprestaties.

Hieronder verstaat men de werknemer die tewerkgesteld is in een arbeidsregeling in ploegen met nachtprestaties, alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties in de zin van de cao nr. 46 op de nachtarbeid.

Dat recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag moet voorzien zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in toepassing van en conform de modaliteiten en de voorwaarden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Opgelet: we raden u aan aandachtig te zijn voor de mogelijke gevallen die door de collectieve arbeidsovereenkomst zijn voorzien (nachtarbeid en/of zware beroepen?).

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/11/2015
Registratienr
131294
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
03/12/2016
Neerleggingsdatum
10/12/2015
Registratiedatum
10/02/2016
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een beroepsverleden van 33 jaar waarvan 20 jaar in shift met nachtarbeid
BS Bericht van neerlegging
19/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/05/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
19/05/2017
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2103 SWT 59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2017 31/12/2018 2103 SWT 58 jaar/59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2015 31/12/2016 2103 SWT 58 jaar - 33 jaar - nachtarbeid
01/01/2013 31/12/2014 2103 SWT 56 jaar - 33 jaar - nachtarbeid
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2006 31/12/2008 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar (33 jaar loondienst en 20 jaar nachtarbeid)
01/01/2003 31/12/2004 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar
01/01/2001 31/12/2002 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar
01/01/1999 31/12/2000 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar