1801 Werkkledij

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 02/01/2023
Geldig vanaf: 01/10/2007

Kledijvergoeding (01/01/2023):

 • 2,04 EUR per arbeidsdag voor het niet-leveren van de uniformen;
 • 2,04 EUR per arbeidsdag voor het niet-onderhouden en niet-wassen ervan.

Voorwaarden: wanneer de werkgever de gestandaardiseerde uniformen niet levert en niet zorgt voor het onderhouden en wassen ervan, ontvangen de werknemers, die dit ten last nemen, de vergoeding.

Het dragen van werkkledij is verplicht tenzij de risicoanalyse uitwijst dat dit niet nuttig is, t.t.z. wanneer deze heeft uitgewezen dat de activiteiten niet bevuilend zijn.

1. Algemene regel

De werkgever stelt de werkkledij gratis ter beschikking en zorgt ervoor dat deze wordt onderhouden en gereinigd. Deze verplichting persoonlijk komt aan de werkgever toe en het is verboden voor de werkgever een premie of een vergoeding te geven aan zijn werknemers om hen te belasten met dit onderhoud.

Op dit verbod bestaat er een uitzondering. Het is immers mogelijk dat een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten waarin wordt vermeld dat de werknemer recht heeft op een premie of vergoeding om zelf te zorgen voor de aanschaf, de reiniging, de herstelling, het onderhoud en de hernieuwing van zijn werkkledij. Het is slechts mogelijk een dergelijke CAO af te sluiten op voorwaarde dat uit de resultaten van de risicoanalyse is gebleken dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en diens onmiddellijke omgeving.

2. PC 302

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 22 maart 1989 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de werkuniformen (KS van 12/09/1989, BS van 5/10/1989). Zij werd gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomsten van:

 • 27 maart 1991 (K.B. 21/10/1991; B.S. 18/12/1991);
 • 31 maart 1993 (K.B. 25/03/1994; B.S. 29/06/1994);
 • 31 mei 1995 (K.B. 08/12/1995; B.S. 07/03/1996);
 • 25 juni 1997, nr. 15 (K.B. 08/10/1998; B.S. 11/12/1998);
 • 12 december 2001 (nr. 60531/CO/302);

Het artikel 4 werd gewijzigd door de cao van 23 oktober 2007 (nr. 85824/CO/302).

2.1. Werkuniformen

Om de eenvormigheid van de kledij te bewaren wordt de keuze van het type gestandaardiseerd uniform bepaald in de onderneming.

In overeenstemming met de tradities en de gebruiken van het hotelbedrijf worden de werknemers, waarvan de functie het dragen van een uniform vereist, geacht te beschikken over de hierna opgenoemde gestandaardiseerde werkuniformen om hun beroep uit te oefenen:

 • Kokspersoneel

  • man: witte jas en broek, genaamd "koksjas en -broek", in linnen of katoen, witte muts of kap, schort en halsdoek.
  • vrouw: witte stofjas in linnen of katoen, witte muts, schort en halsdoek.
 • Zaalpersoneel
  • Oberkelner: volledige klassieke zwarte rok, zwarte strik of klassieke zwarte smoking, zwarte strik, zwarte schoenen en sokken.
  • Eerste rijleider, wijnkelner, rijleider en halve rijleider, limonade-kelner: volledige klassieke zwarte rok, zwarte of witte strik, zwarte schoenen en sokken, of klassieke zwarte smoking, zwarte strik, zwarte schoenen en sokken, of witte jas, zwarte broek, wit hemd, strik of das, zwarte schoenen en sokken, of witte jas van "limonadier", zwarte broek, zwarte schoenen en sokken, of wit hemd, zwarte strik, zwarte broek, zwarte schoenen en sokken.
  • Kelnerin: zwarte japon of blouse en zwarte rok, met witte schort van "kelnerin", effen kousen, zwarte schoenen.
  • Hulpjongen en leerjongen: witte jas van "limonadier" of witte spencer of witte jas met zwarte broek, zwarte schoenen en sokken.
  • Barman en helper:
   • man: witte spencer of witte jas, met wit hemd en witte boord, zwarte das, zwarte broek, zwarte schoenen en sokken;
   • vrouw: zoals de kelnerin.
 • Hotelpersoneel
  • 1° Etages:

   • Kamermeisje: zwarte japon, witte schort van kamermeisje, zwarte schoenen, en effen kousen.
   • Kamerknecht: zwarte broek, gestreept vestje (gilet) met zwarte mouwen, hemd met witte boord, zwarte das, zwarte schoenen en sokken.
   • 2° Hall-personeel:
    • Hoofdconciërge: zwarte geklede jas (redingote) snit "clef d'or", zwarte broek, vest, wit hemd, witte boord, zwarte das, zwarte schoenen en sokken.
    • Bagagejongen: hetzij de uniform van de conciërge, hetzij de uniform van de kamerknecht.
    • Loopjongen: spencer of jas met gesloten kraag, met aangepaste broek, zwarte schoenen en sokken.
    • Conciërge, liftjongen, chef-loopjongen en helper rijtuigbegeleider: volledig pak, aangepaste broek, wit hemd met witte boord en zwarte das, zwarte schoenen en sokken.
 • Buffetpersoneel
  • mannen: witte jas van "limonadier", zwarte broek, zwarte schoenen en sokken.
  • vrouwen: witte stofjas.
 • Andere functies dan deze welke zijn opgenomen onder A,B,C en D.
  • mannen: vest ("veston"), aangepaste broek, hemd met boord, schoenen en sokken.
  • vrouwen: japon of blouse en rok, met schort, kousen en schoenen.

2.2. Bedragen

Wanneer de werkgever de gestandaardiseerde uniformen niet levert en niet zorgt voor het onderhouden en wassen ervan, ontvangen de werknemers, die dit ten last nemen, de volgende vergoeding:

 • 2,04 EUR per arbeidsdag, voor het leveren van de uniformen en
 • 2,04 EUR per arbeidsdag, voor het onderhouden en wassen van de uniformen.

Wanneer de werkgever niet zorgt voor het onderhouden en wassen van de werkuniformen, ontvangen de werknemers, die dit ten laste nemen, de volgende vergoeding:

 • 2,04 EUR per arbeidsdag, voor het onderhouden en wassen van de uniformen.

2.3. Voorwaarden

Worden met gestandardiseerde werkuniformen gelijkgesteld, elk éénvormig werkuniform dat door de werkgever aan de werknemers wordt ter beschikking gesteld en opgelegd.

Wanneer de werkgever een gestandaardiseerd uniform ter beschikking van de werknemers stelt, met uitsluiting van de schoenen, sokken en effen kousen, en hij het onderhoud en de herstelling ervan verzekert en ze wast, dient hij de vergoeding niet te betalen.

Het aanschaffen van de niet gestandaardiseerde en niet gelijkgestelde werkuniformen, waarvan het dragen aan de werknemers van de onderneming wordt opgelegd, valt volledig ten laste van de werkgever die het dragen ervan verplicht en die er het volledig eigendom over behoudt

Het dragen van werkuniformen buiten de diensturen is verboden.

3. Praktische schikkingen

Zoals reeds uitdrukkelijk bepaald in de tekst van de CAO moeten op de bedragen voor de levering en het onderhoud en wassen van werkuniformen geen sociale zekerheidsbijdragen en evenmin bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven, worden de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

4. Historiek van de bedragen

Datum Vergoedingen voor werkuniformen per arbeidsdag
niet-leveren van de uniformen niet-onderhouden en niet-wassen
01/10/2007 1,41 EUR 1,41 EUR
01/01/2008 1,43 EUR 1,43 EUR
01/01/2009 1,50 EUR 1,50 EUR
01/01/2010 1,49 EUR 1,49 EUR
01/01/2011 1,53 EUR 1,53 EUR
01/01/2012 1,58 EUR 1,58 EUR
01/01/2013 1,62 EUR 1,62 EUR
01/01/2014 1,64 EUR 1,64 EUR
01/01/2015 1,64 EUR 1,64 EUR
01/01/2016 1,65 EUR 1,65 EUR
01/01/2017 1,67 EUR 1,67 EUR
01/01/2018 1,70 EUR 1,70 EUR
01/01/2019 1,74 EUR 1,74 EUR
01/01/2020 1,76 EUR 1,76 EUR
01/01/2021 1,78 EUR 1,78 EUR
01/01/2022 1,84 EUR 1,84 EUR
01/01/2023 2,04 EUR 2,04 EUR

5. Tekst CAO van 22 maart 1989

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers en werkneemsters van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst stemt overeen, onder andere, wat de werknemers betreft waarvan het beroep het dragen van een uniform vereist, met de in artikel 103 bis, 1, tweede lid, 4° van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming opgenomen uitzondering.

HOOFDSTUK II - Werkuniformen

Artikel 2

In overeenstemming met de tradities en de gebruiken van het hotelbedrijf worden de werknemers, waarvan de functie het dragen van een uniform vereist, geacht te beschikken over de hierna opgenoemde gestandaardiseerde werkuniformen om hun beroep uit te oefenen:

A. Kokspersoneel

Man: witte jas en broek, genaamd "koksjas en -broek", in linnen of katoen, witte muts of kap, schort en halsdoek.

Vrouw: witte stofjas in linnen of katoen, witte muts, schort en halsdoek.

B. Zaalpersoneel

Oberkelner: volledige klassieke zwarte rok, zwarte strik of klassieke zwarte smoking, zwarte strik, zwarte schoenen en sokken.

Eerste rijleider, wijnkelner, rijleider en halve rijleider, limonade-kelner: volledige klassieke zwarte rok, zwarte of witte strik, zwarte schoenen en sokken, of klassieke zwarte smoking, zwarte strik, zwarte schoenen en sokken, of witte jas, zwarte broek, wit hemd, strik of das, zwarte schoenen en sokken, of witte jas van "limonadier", zwarte broek, zwarte schoenen en sokken, of wit hemd, zwarte strik, zwarte broek, zwarte schoenen en sokken.

Kelnerin: zwarte japon of blouse en zwarte rok, met witte schort van "kelnerin", effen kousen, zwarte schoenen.

Hulpjongen en leerjongen: witte jas van "limonadier" of witte spencer of witte jas met zwarte broek, zwarte schoenen en sokken.

Barman en helper:

 • man: witte spencer of witte jas, met wit hemd en witte boord, zwarte das, zwarte broek, zwarte schoenen en sokken;
 • vrouw: zoals de kelnerin.

C. Hotelpersoneel

1° Etages:

Kamermeisje: zwarte japon, witte schort van kamermeisje, zwarte schoenen, en effen kousen.

Kamerknecht: zwarte broek, gestreept vestje (gilet) met zwarte mouwen, hemd met witte boord, zwarte das, zwarte schoenen en sokken.

2° Hall-personeel:

Hoofdconciërge: zwarte geklede jas (redingote) snit "clef d'or", zwarte broek, vest, wit hemd, witte boord, zwarte das, zwarte schoenen en sokken.

Bagagejongen: hetzij de uniform van de conciërge, hetzij de uniform van de kamerknecht.

Loopjongen: spencer of jas met gesloten kraag, met aangepaste broek, zwarte schoenen en sokken.

Conciërge, liftjongen, chef-loopjongen en helper rijtuigbegeleider: volledig pak, aangepaste broek, wit hemd met witte boord en zwarte das, zwarte schoenen en sokken.

D. Buffetpersoneel

Mannen: witte jas van "limonadier", zwarte broek, zwarte schoenen en sokken.

Vrouwen: witte stofjas.

E. Andere functies dan deze welke zijn opgenomen onder A,B,C en D.

Mannen: vest ("veston"), aangepaste broek, hemd met boord, schoenen en sokken.

Vrouwen: japon of blouse en rok, met schort, kousen en schoenen.

Artikel 3

Om de eenvormigheid van de kledij te bewaren wordt de keuze van het type gestandaardiseerd uniform bepaald in de onderneming.

Artikel 4 (vervangen door de CAO van 23 oktober 2007)

Wanneer de werkgever de gestandardiseerde uniformen niet levert en niet zorgt voor het onderhouden en wassen ervan, ontvangen de werknemers, die dit ten last nemen, de volgende vergoeding:

 • 1,41 EUR per arbeidsdag, voor het leveren van de uniformen en
 • 1,41 EUR per arbeidsdag, voor het onderhouden en wassen van de uniformen.

Wanneer de werkgever niet zorgt voor het onderhouden en wassen van de werkuniformen, ontvangen de werknemers, die dit ten laste nemen, de volgende vergoeding:

 • 1,41 EUR per arbeidsdag, voor het onderhouden en wassen van de uniformen.

Het staat vast dat deze vergoedingen welke de terugbetaling van beroepslasten zijn, in generlei geval mogen worden beschouwd als loon; dientengevolge geven ze geen aanleiding tot het innen van bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing.

Op 1 januari van elk jaar en voor de eerste keer op 1 januari 2008 worden deze vergoedingen geïndexeerd in functie van de reële evolutie van het viermaandelijks gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de laatste 12 maanden (november jaar - 1 tegenover november jaar - 2).

Het quotiënt dat bekomen wordt door de deling van het bedoelde indexcijfer van november jaar - 1 en dat van november jaar - 2, vermeldt 5 decimalen en wordt afgerond naar het hoger cijfer indien het zesde decimaal gelijk is aan of groter is dan vijf.

De geïndexeerde vergoedingen worden afgerond op de onmiddellijk hogere eurocent wanneer de derde decimaal dit cijfer niet bereikt.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal op 1 januari 2008 de indexering de reële evolutie omvatten tussen de referte-index  104,77 (d.i. het rekenkundig gemiddelde van het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex van januari 2007 en dat van februari 2007) en het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex van de maand november 2007.

Worden met gestandardiseerde werkuniformen gelijkgesteld, elk éénvormig werkuniform dat door de werkgever aan de werknemers wordt ter beschikking gesteld en opgelegd.

Artikel 5

Wanneer de werkgever een gestandaardiseerd uniform ter beschikking van de werknemers stelt, zoals voorzien in artikel 2, met uitsluiting van de schoenen, sokken en effen kousen, en hij het onderhoud en de herstelling ervan verzekert en ze wast, dient hij de vergoeding voorzien in artikel 4 niet te betalen.

Artikel 6

Het aanschaffen van de niet gestandaardiseerde en niet gelijkgestelde werkuniformen, waarvan het dragen aan de werknemers van de onderneming wordt opgelegd, valt volledig ten laste van de werkgever die het dragen ervan verplicht en die er het volledig eigendom over behoudt.

Artikel 7

De verworven gunstiger toestanden welke de werknemers van sommige ondernemingen inzake werkuniformen op 1 april 1989 hebben, blijven gehandhaafd.

Artikel 8

Het dragen van werkuniformen buiten de diensturen is verboden.

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 9

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1987, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de werkuniformen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988 (Belgisch Staatsblad van 19 april 1988).

Artikel 10

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 1989 (lees 1 oktober 2007). Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur. [...].

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/10/2007
Registratienr
85824
Geldig van
01/10/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
30/10/2007
Registratiedatum
29/11/2007
Onderwerp
werkuniformen
BS Bericht van neerlegging
18/12/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/09/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
02/12/2008
Keywords
LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)

Historiek
01/10/2007 31/12/2050 1801 Werkkledij
01/01/2002 30/09/2007 1801 Werkuniformen
14/05/1997 31/12/2001 1801 Werkuniformen