131303 (PC 302.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
30/11/2015
Registratienr
131303
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
30/06/2017
Neerleggingsdatum
10/12/2015
Registratiedatum
10/02/2016
Onderwerp
extra vormingsdag voor de syndicale afgevaardigden ten gevolge van desociale verkiezingen van 2016
BS Bericht van neerlegging
19/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/08/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
19/09/2016
Keywords
SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN