1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 12/02/2020
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 30/09/2019

Rechthebbenden

De werknemers (arbeiders, bedienden evenals extra's) tewerkgesteld in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Vervoermiddelen

Alle openbare- en privé-vervoermiddelen.

Bedrag

  • Vervoer per spoor: barema eigen aan de sector.
  • Gemeenschappelijk openbaar vervoer: 80 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de kosten voor het treinvervoer voor een afstand van 16 km te overschrijden.
  • Andere verplaatsingsmiddelen: 70 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse van de NMBS voor de overeenstemmende afstand.
  • Per fiets:  0,22 EUR per kilometer.

Afstand

  • Trein en fiets: geen minimum.
  • Gemeenschappelijk openbaar vervoer en andere verplaatsingsmiddelen: 1 km en meer.

Diverse bepalingen

  • Geen volledige maand gewerkt: eigen vervoer of gemeenschappelijk openbaar vervoer, 1/21,66 van de voorziene maandelijkse tussenkomst per effectief gewerkte dag. Maximum = maandelijkse tussenkomst;
  • Onderbroken arbeidsprestaties op één arbeidsdag: dubbele bijdrage, indien geen abonnement openbaar vervoer;
  • Extra’s: per verplaatsing van en naar de plaats van het werk : 1/26 van de voorziene maandelijkse tussenkomst.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 15 maart 2018 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van werknemers.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/03/2018
Registratienr
146019
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/05/2018
Registratiedatum
09/05/2018
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
17/05/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
29/08/2018
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/10/2019 31/12/2999 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/01/2018 30/09/2019 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2016 31/12/2017 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2014 31/12/2015 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2012 31/12/2013 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/09/2011 31/12/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/02/2009 31/08/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/10/2007 31/01/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/07/2001 30/09/2007 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
14/05/1997 31/01/2001 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten