106724 (PC 302.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
20/09/2011
Registratienr
106724
Geldig van
20/09/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
12/10/2011
Registratiedatum
03/11/2011
Onderwerp
wijziging (art. 15 § 3) van de statuten van het Waarborg en Sociaal Fonds
BS Bericht van neerlegging
17/11/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/02/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
06/06/2013
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Betrokken sectoren & hoofdstukken

302.00.00-00.00 (1901)