302 Vervroegde opstart juridische procedure door Horecafonds teneinde de bijdragen voor de financiering van de eindejaarspremie te innen

19/10/2015

Werkgevers in de horecasector zijn verplicht om gedurende heel het jaar, maandelijks, voor de 15de van de volgende maand bijdragen te betalen aan het horecafonds. Deze maandelijkse bijdrage dient om de eindejaarspremie van de werknemers te financieren, en staat volledig los van de verplichtingen t.a.v. de RSZ. Het Fonds heeft ons laten weten dat werkgevers met een openstaand saldo bij het Fonds deze maand aangemaand worden om dit saldo aan ontbrekende voorschotten aan te zuiveren. Bij afwezigheid van betaling van het saldo eind januari 2016, zal het Fonds niet nalaten om deze werkgevers te dagvaarden voor de rechtbank.