302 Coronavirus - uitstel maandelijkse voorafbetalingen eindejaarspremie

15/04/2020

Het Horeca Fonds zal ter ondersteuning van de bedrijven die getroffen worden door de maatregelen die gelden om de verspreiding van het coronavirus te beperken, uitstel van de maandelijkse voorafbetalingen toestaan en dit tot 15 oltober 2020. Het Horeca Fonds zal bijgevolg voor de eerste twee trimesters van 2020 geen verwijlinteresten aanrekenen bij laattijdige betaling van de voorschotten.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk anc_related_chapter van de sectorale documentatie.